Over het RPCC-NN

RPCC/NN is als project gestart na een onderzoek van de vereniging Noorden Duurzaam in 2021, uitgevoerd door masterstudent Sociologie Jitse Terpstra. In dit onderzoek is aan ruim 30 wetenschappers gevraagd of ze een regionaal panel voor klimaatverandering een waardevolle toevoeging zouden vinden aan het IPCC. Dit resulteerde in een bijna unanieme ‘ja’. De meeste respondenten bleken ook bereid om te helpen met het beantwoorden van de vragen uit de samenleving in een ‘RPCC’.

De volgende stap was uitzoeken of de samenleving behoefte heeft aan een RPCC. Er is een kernteam gevormd voor een tweede onderzoek, uit: de volgende organisaties (zie ook onderaan deze pagina):

  • De Groningse tak van Scientists4Future. S4F is een zelf-georganiseerde, zelf-geïnitieerde alliantie van wetenschappers van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten. De lokale groep in Groningen positioneert zich actief voor onmiddellijke klimaatactie op alle schalen. Het ondersteunt sociale actie en iedereen die bewogen zijn door de klimaatcrisis door wetenschappelijk advies over klimaatverandering te verstrekken en promoten.
  • De Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit van Ruimtelijke Wetenschappen, afdeling voor Sustainable Transformation & Regional Planning. Deze afdeling is betrokken bij academisch onderzoek naar onderwijs in planning & ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling en interdisciplinaire sociale wetenschappen.
  • De Hanzehogeschool Groningen, Lectoraat Ruimtelijke Transformaties – Water. Het lectoraat focust zich op duurzame leefomgevingen. Onderzoekers simuleren het stedelijke klimaat en ontwerpen innovatieve en kostenefficiënte maatregelen.
  • De vereniging Noorden Duurzaam. ND is een NGO voor duurzame ontwikkeling in het Noorden van Nederland met circa 80 leden uit alle maatschappelijk geledingen, inclusief de overheid. De missie is versnelling van duurzaamheidstransities door onderzoek en experiment op het grensvlak van duurzaamheid en democratie. Noorden Duurzaam faciliteert RPCC/NN voor zolang als nodig is terwijl het RPCC/NN zich ontwikkelt tot een regionaal instituut, ondersteund door regionale netwerken van onderzoekers, kennisinstituten en overheden.

In een serie interviews, uitgevoerd door masterstudent Sociologie Alenka van Ee, is onderzocht of onderwijsinstellingen, overheden, politieke partijen, duurzaamheidsnetwerken en ondernemersnetwerken gebruik zouden willen maken van een regionaal panel voor klimaatverandering. Ook hier waren de reacties in grote meerderheid positief.

Aangemoedigd door de reacties van zowel de aanbod- als vraagkant, nodigt het kernteam wetenschappers uit en bouwt het deze website. Verder wordt er financiële steun gezocht en verbinding met het IPCC.

RPCC/NN is een prototype voor een meer algemeen RPCC-concept dat mogelijk ook nuttig is in andere regio’s. Het concept, de onderzoeksuitkomsten en de verdere ervaringen komen daarom open source beschikbaar.

RPCC-NN kernteam

  • Farilde Steur, Postdoctoraal onderzoeker, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)
  • Alenka van Ee, masterstudent Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen (secretaris)
  • Christian Lamker, assistant professor Sustainable Transformation and Regional Planning
  • Allard Roest, onderzoeker en projectleider, Noorderruimte
  • Jitse Terpstra, student teacher education for primary schools, Noorden Duurzaam board member
  • Peter A.J. Bootma, BSc MBA, voorzitter vereniging Noorden Duurzaam