Atmosferisch meetstation Lutjewad

De grafiek laat atmosferische CO2 concentraties zien op twee verschillende locaties; in rood de waarden van atmosferisch meetstation Lutjewad (ook te zien op de foto), gelegen aan de noordkust van Nederland; in blauw de waarden van station Mace Head, gelegen aan de westkust van Ierland. Beide stations zijn verbonden aan ICOS, een Europees netwerk voor de observatie van broeikasgassen dat is opgericht met het doel om de langdurige trend van broeikasgas concentraties te monitoren, maar ook om de processen die van invloed zijn op de concentraties te begrijpen. In de grafiek is te zien dat er veel meer variatie is in de CO2 waarden van Lutjewad dan in de waarden vanMace Head. Dit komt door de meer continentale ligging van Lutjewad waardoor er meer invloed is van antropogene CO­2 bronnen en van de biosfeer. Aangezien er op Mace Head vooral lucht wordt gesampled afkomstig van de Atlantische oceaan is er weinig invloed van lokale en regionale bronnen en processen. Mace Head kan daarom worden gebruikt als achtergrondstation.