Expert Category: Promovendi

Allard Roest

Junior Onderzoeker met een focus op (stedelijke) groenblauwe infrastructuren en klimaatadaptatie.